English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 28611/40649
Visitors : 650710      Online Users : 47
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister

Category

Loading community tree, please wait....

Year

Loading year class tree, please wait....

Items for Author "許邦弘" 

Return to Browse by Author

Showing 49 items.

Collection Date Title Authors Bitstream
[水產養殖學系] 期刊論文 2014 Phosphorylation of HPV-16 E2 at Serine 243 Enables Binding to Brd4 and Mitotic Chromosomes. Szu-Wei Chang; Wei-Chen Liu; Kuan-Yu Liao; Yeou-Ping Tsao; Pang-Hung Hsu; Show-Li Chen
[生命科學系] 期刊論文 2017 Pulse Laser-Induced Fragmentation of Carbon Quantum Dots: A Structural Analysis. Han-Wei Chu; Ju-Yi Mao; Chia-Wen Lien; Pang-Hung Hsu; Yu-Jia Li; Jui-Yang Lai; Tai-Chia Chiu; Chih-Ching Huang
[生命科學系] 期刊論文 2017 Pulse Laser-Induced Generation of Cluster Codes from Metal Nanoparticles for Immunoassay Applications. Chia-Yin Chang; Han-Wei Chu; Binesh Unnikrishnan; Lung-Hsiang Peng; Jinshun Cang; Pang-Hung Hsu; Chih-Ching Huang
[生命科學系] 期刊論文 2017 Yeast Cip1 is activated by environmental stress to inhibit Cdk1–G1 cyclins via Mcm1 and Msn2/4 Ya-Lan Chang; Shun-Fu Tseng; Yu-Ching Huang; Zih-Jie Shen; Pang-Hung Hsu; Meng-Hsun Hsieh; Chia-Wei Yang; Silvia Tognetti; Berta Canal; Laia Subirana; Chien-Wei Wang; Hsiao-Tan Chen; Chi-Ying Lin; Francesc Posas; Shu-Chun Teng
[生命科學系] 期刊論文 2017 The Vibrio cholerae var regulon encodes a metallo-β-lactamase and an antibiotic efflux pump, which are regulated by VarR, a LysR-type transcription factor. Hong-Ting Victor Lin; Teresa Massam-Wu; Chen-Ping Lin; Yen-Jen Anna Wang; Yu-Chi Shen; Wen-Jung Lu; Pang-Hung Hsu; Yu-Hou Chen; Maria Ines Borges-Walmsley; Adrian Robert Walmsley
[生命科學系] 期刊論文 2016-12 Ultrastrong Trapping of VEGF by Graphene Oxide: Anti-angiogenesis Application Pei-Xin Lai; Chung-Wein Chen; Shih-Chun Wei; Tzu-Yu Lin; Hong-Jyuan Jian; Irving Po-Jung Lai; Ju-Yi Mao; Pang-Hung Hsu; Han-Jia Lin; Wen-Shyong Tzou; Shiow-Yi Chen; Scott G. Harroun; Jui-Yang Lai; Chih-Ching Huang
[生命科學系] 期刊論文 2016-09-02 dBRWD3 Regulates Tissue Overgrowth and Ectopic Gene Expression Caused by Polycomb Group Mutations Hsueh-Tzu Shih; Wei-Yu Chen; Kwei-Yan Liu; Zong-Siou Shih; Yi-Jyun Chen; Paul-Chen Hsieh; Kuan-Lin Kuo; Kuo-How Huang; Pang-Hung Hsu; Ya-Wen Liu; Shih-Peng Chan; Hsiu-Hsiang Lee; Yu-Chen Tsai; June-Tai Wu
[生命科學系] 期刊論文 2016 Identification of Microalgae by Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry Coupled with Multiple Nanomatrices Lung-Hsiang Peng; Binesh Unnikrishnan; Chi-Yu Shih; Tung-Ming Hsiung; Jeng Chang; Pang-Hung Hsu; Tai-Chia Chiu; Chih-Ching Huang
[生命科學系] 期刊論文 2016 CRL2 aids elimination of truncated selenoproteins produced by failed UGA/Sec decoding Hsiu-Chuan Lin; Szu-Chi Ho; Yi-Yun Chen; Kay-Hooi Khoo; Pang-Hung Hsu; Hsueh-Chi S. Yen
[生命科學系] 期刊論文 2015 Phosphoproteomic profiling of microsomal fractions in leaves of Cogon grass (Imperata cylindrica). Ting-Ying Wu; P. Kao; C.-L. Chang; Pang-Hung Hsu; C.-H. Chou; Ing-Feng Chang
[生命科學系] 期刊論文 2015 NPGPx modulates CPEB2-controlled HIF-1α RNA translation in response to oxidative stress Po-Jen Chen; Jui-Yun Weng; Pang-Hung Hsu; Jin-Yuh Shew; Yi-Shuian Huang; Wen-Hwa Lee
[生命科學系] 期刊論文 2015 Global profiling of histone modifications in the polyomavirus BK virion minichromosome. Chiung-Yao Fang; Cheng-Huang Shen; Meilin Wang; Pei-Lain Chen; Michael W.Y.Chan; Pang-Hung Hsu; Deching Chang
[生命科學系] 期刊論文 2015 Characterization of Cell Wall Proteins in Saccharomyces cerevisiae Clinical Isolates Elucidates Hsp150p in Virulence. Pang-Hung Hsu; Pei-Chi Chiang; Chia-Hsun Liu; Ya-Wen Chang
[生命科學系] 期刊論文 2015 Polyubiquitination of Transforming Growth Factor β-activated Kinase 1 (TAK1) at Lysine 562 Residue Regulates TLR4-mediated JNK and p38 MAPK Activation. I-Ting Chen; Pang-Hung Hsu; Wan-Ching Hsu; Nien-Jung Chen; Ping-Hui Tseng
[生命科學系] 期刊論文 2014 Nitrite ion-induced fluorescence quenching of luminescent BSA-Au25 nanoclusters: mechanism and application Binesh Unnikrishnan; Shih-Chun Wei; Wei-Jane Chiu; Jinshun Cang; Pang-Hung Hsu; Chih-Ching Huang
[生命科學系] 期刊論文 2014 Membrane-Based Assay for Iodide Ions Based on Anti-Leaching of Gold Nanoparticles Yu-Wei Shen; Pang-Hung Hsu; Binesh Unnikrishnan; Yu-Jia Li; Chih-Ching Huang
[生命科學系] 期刊論文 2014 PP2A and ​Aurora differentially modify ​Cdc13 to promote telomerase release from telomeres at G2/M phase. Zih-Jie Shen; Pang-Hung Hsu; Yu-Tai Su; Chia-Wei Yang; Li Kao; Shun-Fu Tseng; Ming-Daw Tsai; Shu-Chun Teng
[生命科學系] 期刊論文 2014 Signal Transduction Triggered by Iron to Induce the Nuclear Importation of a Myb3 Transcription Factor in the Parasitic Protozoan Trichomonas vaginalis. Hong-Ming Hsu; Yu Lee; Pang-Hung Hsu; Hsing-Wei Liu; Chien-Hsin Chu; Ya-Wen Chou; Yet-Ran Chen; Shu-Hui Chen; Jung-Hsiang Tai
[生命科學系] 期刊論文 2014 Fha Interaction with Phosphothreonine of TssL Activates Type VI Secretion in Agrobacterium tumefaciens. Jer-Sheng Lin; Hsin-Hui Wu; Pang-Hung Hsu; Lay-Sun Ma; Yin-Yuin Pang; Ming-Daw Tsai; Erh-Min Lai
[生命科學系] 期刊論文 2014 O-GlcNAcylation regulates EZH2 protein stability and function. Chi-Shuen Chu; Pei-Wen Lo; Yi-Hsien Yeh; Pang-Hung Hsu; Shih-Huan Peng; Yu-Ching Teng; Ming-Lun Kang; Chi-Huey Wong; Li-Jung Juan
[生命科學系] 期刊論文 2013 Fibrinolysis and Thrombosis of Fibrinogen-Modified Gold Nanoparticles for Detection of Fibrinolytic-Related Proteins Jyun-Wei Jian; Wei-Chane Chiu; Huan-Tsung Chang; Pang-Hung Hsu; Chih-Ching Huang
[生命科學系] 期刊論文 2013 Interaction between salt-inducible kinase 2 (SIK2) and p97/valosin-containing protein (VCP) regulates endoplasmic reticulum (ER)-associated protein degradation in mammalian cells Fu-Chia Yang; Ya-Huei Lin; Wei-Hao Chen; Jing-Yi Huang; Hsin-Yun Chang; Su-Hui Su; Hsiao-Ting Wang; Chun-Yi Chiang; Pang-Hung Hsu; Ming-Daw Tsai; Bertrand Chin-Ming Tan; Sheng-Chung Lee
[生命科學系] 期刊論文 2013 Progesterone Receptor A Stability Is Mediated by Glycogen Synthase Kinase-3β in the Brca1-deficient Mammary Gland. Shaohui Wang; Ying Li; Pang-Hung Hsu; Sou-Ying Lee; Yoon Kim; Eva Y.-H. P. Lee
[生命科學系] 期刊論文 2013 Phosphorylation of mRNA Decapping Protein Dcp1a by the ERK Signaling Pathway during Early Differentiation of 3T3-L1 Preadipocytes Pei-Yu Chiang; Yu-Fang Shen; Yu-Lun Su; Ching-Han Kao; Nien-Yi Lin; Pang-Hung Hsu; Ming-Daw Tsai; Shun-Chang Wang; Geen-Dong Chang; Sheng-Chung Lee; Ching-Jin Chang
[生命科學系] 期刊論文 2013 Reversible Acetylation Regulates Salt-Inducible Kinase (SIK2) and Its Function in Autophagy Fu-Chia Yang; Bertrand Chin-Ming Tan; Wei-Hao Chen; Ya-Huei Lin; Jing-Yi Huang; Hsin-Yun Chang; Hui-Yu Sun; Pang-Hung Hsu; Gunn-Guang Liou; James Sheng; Ching-Jin Chang; Chau-Chung Han; Ming-Daw Tsai; Sheng-Chung Lee
[生命科學系] 期刊論文 2013 BCAS2 is essential for Drosophila viability and functions in pre-mRNA splicing. Po-Han Chen; Chia-I Lee; Yu-Tzu Weng; Woan-Yuh Tarn; Yeou-Ping Tsao; Ping-Chang Kuo; Pang-Hung Hsu; Chu-Wei Huang; Chiun-Sheng Huang; Hsiu-Hsiang Lee; June-Tai Wu; Show-Li Chen
[生命科學系] 期刊論文 2012 Selective Detection of Iodide and Cyanide Anions Using Gold-Nanoparticle-Based Fluorescent Probes Shih-Chun Wei; Pang-Hung Hsu; Yen-Fei Lee; Yang-Wei Lin; Chih-Ching Huang
[生命科學系] 期刊論文 2012 Loss of the Oxidative Stress Sensor NPGPx Compromises GRP78 Chaperone Activity and Induces Systemic Disease. Pei-Chi Wei; Yi-Hsuan Hsieh; Mei-I. Su; Xianzhi Jiang; Pang-Hung Hsu; Wen-Ting Lo; Jui-Yun Weng; Yung-Ming Jeng; Ju-Ming Wang; Phang-lang Chen; Yi-Cheng Chang; Kuo-Fen Lee; Ming-Daw Tsai; Jin-Yuh Shew; Wen-Hwa Lee
[生命科學系] 期刊論文 2012 Intermolecular binding between TIFA-FHA and TIFA-pT mediates tumor necrosis factor alpha stimulation and NF-κB activation. Chia-Chi Flora Huang; Jui-Hung Weng; Tong-You Wade Wei; Pei-Yu Gabriel Wu; Pang-Hung Hsu; Yu-Hou Chen; Shun-Chang Wang; Dongyan Qin; Chin-Chun Hung; Shui-Tsung Chen; Andrew H.-J. Wang; John Y.-J. Shyy; Ming-Daw Tsai
[生命科學系] 期刊論文 2012 Glucagon regulates ACC activity in adipocytes through the CAMKKβ/AMPK pathway. I-Chen Peng; Zhen Chen; Wei Sun; Ying-Shiuan Li; Traci LaNai Marin; Pang-Hung Hsu; Mei-I Su; Xiaopei Cui; Songqin Pan; Christian Y. Lytle; David A. Johnson; Frank Blaeser; Talal Chatila; John Y-J. Shyy
[生命科學系] 期刊論文 2012 Comparative phosphoproteomic analysis of microsomal fractions of Arabidopsis thaliana and Oryza sativa subjected to high salinity. Ing-Feng Chang; Jue-Liang Hsu; Pang-Hung Hsu; Wei-An Sheng; Shiuan-Jeng Lai; Cindy Lee; Chun-Wei Chen; Jen-Chieh Hsu; Shu-Ying Wang; Lan-Yu Wang; Ching-Chuan Chen
[生命科學系] 期刊論文 2011 Phosphorylation of NuSAP by Cdk1 regulates its interaction with microtubules in mitosis. Han-Yi Chou; Ting-Huang Wang; Sheng-Chung Lee; Pang-Hung Hsu; Ming-Daw Tsai; Chih-Ling Chang; Yung-Ming Jeng
[生命科學系] 期刊論文 2011 Phosphorylation of Ser-80 on VP1 and Ser-254 on VP2 are essential for human BK virus propagation in tissue culture. Pei-Lain Chen; Pang-Hung Hsu; Chiung-Yao Fang; Chi-Fang Chang; Wei-Chih Ou; Meilin Wang; Deching Chang
[生命科學系] 期刊論文 2011 E339…R416 salt bridge of nucleoprotein as a feasible target for influenza virus inhibitors Yu-Fang Shen; Yu-Hou Chen; Shao-Ying Chu; Meng-I Lin; Hua-Ting Hsu; Pei-Yu Wu; Chao-Jung Wu; Hui-Wen Liu; Fu-Yang Lin; Gialih Lin; Pang-Hung Hsu; An-Suei Yang; Yih-Shyun E. Cheng; Ying-Ta Wu; Chi-Huey Wong; Ming-Daw Tsai
[生命科學系] 期刊論文 2011 Protein Kinase A-mediated Serine 35 Phosphorylation Dissociates Histone H1.4 from Mitotic Chromosome. Chi-Shuen Chu; Pang-Hung Hsu; Pei-Wen Lo; Elisabeth Scheer; Laszlo Tora; Hang-Jen Tsai; Ming-Daw Tsai; Li-Jung Juan
[生命科學系] 期刊論文 2011 The C-Terminus of Histone H2B Is Involved in Chromatin Compaction Specifically at Telomeres, Independently of Its Monoubiquitylation at Lysine 123. Chen-Yi Wang; Chia-Yin Hua; Hsiang-En Hsu; Chia-Ling Hsu; Hsin-Yi Tseng; Duncan E. Wright; Pang-Hung Hsu; Chih-Hung Jen; Chia-Yeh Lin; Meng-Ying Wu; Min-Daw Tsai; Cheng-Fu Kao
[生命科學系] 期刊論文 2011 Aurora-A phosphorylates augmin complex component Hice1 at N-terminal serine/threonine cluster to modulate its microtubule binding activity during spindle assembly. Connie Y. Tsai; Bryan Ngo; Anjali Tapadia; Pang-Hung Hsu; Guikai Wu; Wen-Hwa Lee
[生命科學系] 期刊論文 2011 The histone H3K36 demethylase Rph1KDM4 regulates the expression of the photoreactivation gene PHR1. Chung-Yi Liang; Pang-Hung Hsu; Dai-Fang Chou; Chao-Yu Pan; Long-Chi Wang; Wei-Chieh Huang; Ming-Daw Tsai; Wan-Sheng Lo
[生命科學系] 期刊論文 2010 A Database Search Algorithm for Identification of Intact Cross-Links in Proteins and Peptides Using Tandem Mass Spectrometry. Hua Xu; Pang-Hung Hsu; Liwen Zhang; Ming-Daw Tsai; Michael A. Freitas
[生命科學系] 期刊論文 2010 Global Analysis of Modifications of the Human BK Virus Structural Proteins by LC-MS/MS Chiung-Yao Fang; Hsiang-Ying Chen; Meilin Wang; Pei-Lain Chen; Chi-Fang Chang; Li-Sheng Chen; Cheng-Huang Shen; Wei-Chih Ou; Ming-Daw Tsai; Pang-Hung Hsu; Deching Chang
[生命科學系] 期刊論文 2010 JNK-mediated turnover and stabilization of the transcription factor p45/NF-E2 during differentiation of murine erythroleukemia cells . Tung-Liang Lee; Yu-Chiau Shyu; Pang-Hung Hsu; Chiung-Wen Chang; Shau-Ching Wen; Wei-Yuan Hsiao; Ming-Daw Tsai; Che-Kun James Shen
[生命科學系] 期刊論文 2009 AMP-Activated Protein Kinase Functionally Phosphorylates Endothelial Nitric Oxide Synthase Ser-633. Zhen Chen; I-Chen Peng; Wei Sun; Mei-I Su; Pang-Hung Hsu; Yi Fu, Yi Zhu; Kathryn DeFea; Songqin Pan; Ming-Daw Tsai; John Y-J. Shyy
[生命科學系] 期刊論文 2009 Enrichment and characterization of histones by two-dimensional hydroxyapatite/reversed-phase liquid chromatography–mass spectrometry. Xiaodan Su; Naduparambil K.Jacob; Ravindra Amunugama; Pang-Hung Hsu; Richard Fishel; Michael A.Freitas
[生命科學系] 期刊論文 2007 Identification of Histone Demethylases in Sacchromyces cerevisiae. Shengjiang Tu; Esther M. M. Bulloch; Lanhao Yang; Chen Ren; Wei-Chieh Huang; Pang-Hung Hsu; Chein-Hung Chen; Chung-Lin Liao; Hui-Ming Yu; Wan-Sheng Lo; Michael A. Freitas; Ming-Daw Tsai
[食品科學系] 期刊論文 2015 Extracellular Production of a Novel Endo-β-Agarase AgaA from Pseudomonas vesicularis MA103 that Cleaves Agarose into Neoagarotetraose and Neoagarohexaose Pang-Hung Hsu; Chien-Han Wei; Wen-Jung Lu; Fen Shen; Chorng-Liang Pan; Hong-Ting Victor Lin
[海洋環境與生態研究所] 研究計畫 2017 矽藻在海洋酸化狀態下的氮磷吸收基因表現與全蛋白質體分析(3/3) 張正; 許邦弘
[海洋環境與生態研究所] 研究計畫 2016 矽藻在海洋酸化狀態下的氮磷吸收基因表現與全蛋白質體分析(2/3) 張正; 許邦弘
[海洋環境與生態研究所] 研究計畫 2015 矽藻在海洋酸化狀態下的氮磷吸收基因表現與全蛋白質體分析(1/3) 張正; 許邦弘
[海洋環境與生態研究所] 研究計畫 2013 矽藻在種間競爭狀態下的氮磷吸收基因表現與全蛋白質體分析 張正; 許邦弘

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback