English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 20710/31041
造訪人次 : 1150754      線上人數 : 29
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

子類別

教師展演 [0/198]
校內出版品 [1/1]

子社群

考古題 [871/871]

鄰近社群

人事室 [0/0]
國際事務處 [0/0]
圖書暨資訊處 [24/30]
學生事務處 [0/0]
會計室 [0/0]
研究發展處 [0/0]
秘書室 [0/0]
總務處 [1/1]
體育室 [23/56]

RSS Feed RSS Feed
簡介:教務處
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目1-25 / 64. (共3頁)
1 2 3 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
100學年度碩士班招生考試食品科學系 [1/1]
Ai-Hua Chiang [0/3]
Chen-Chieh Chang [0/99]
Ching-Fong Chang [0/5]
Chung-Cheng Chang [0/1]
Fu-Yin Hsu [0/4]
Jau-Der Chen [0/2]
Jenn-Kan Lu [0/2]
Jiann-Chu Chen [0/1]
Pei-Tai Chen [0/1]
Todd Hsu [0/4]
Wen-Kwo Tien [0/10]
Wen-Shyong Tzou [0/11]
Wen-Yi Hung [0/15]
全校各系所 [1/1]
國立臺灣海洋大學: [20/20]
國立臺灣海洋大學:三年級 [44/44]
國立臺灣海洋大學:二年級 [78/78]
國立臺灣海洋大學:光電科學研究所 [24/24]
國立臺灣海洋大學:商船學系 [12/12]
國立臺灣海洋大學:應用經濟研究所 [11/11]
國立臺灣海洋大學:應用英語研究所 [6/6]
國立臺灣海洋大學:教育研究所 [11/11]
國立臺灣海洋大學:教育研究所「海洋教育碩士學位班」 [2/2]
國立臺灣海洋大學:材料工程研究所 [18/18]
顯示項目1-25 / 64. (共3頁)
1 2 3 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋