English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 20710/31041
造訪人次 : 1150756      線上人數 : 28
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

子類別

博碩士論文 [469/479]
技術報告 [0/3]
期刊論文 [69/88]
演講及研討會 [4/23]
研究計畫 [10/20]

鄰近社群

外語教學研究中心 [4/22]
師資培育中心 [26/95]
應用經濟研究所 [322/432]
應用英語研究所 [44/97]
教育研究所 [370/441]
海洋文化研究所 [88/244]
通識教育中心 [42/149]

RSS Feed RSS Feed
簡介:海洋法律研究所
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目1-25 / 940. (共38頁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Ai-Lu Huang [1/1]
Albert Yuh-Hong Lin [1/1]
An-Tai Wu [1/1]
Bien-Jin Wen [1/1]
Bing-Syin Ye [1/1]
Bo-Wen Chen [1/1]
Bou-Hun Lin [1/1]
Cha-Wei Chang [1/1]
Chain-Tshiz You [1/1]
Chan-Wen-Chung [1/1]
Chang-Cheng Ji [1/1]
Chang, Chia-Huan [1/1]
CHANG CHUNG-HWA [1/1]
Chang,Wei-Hung [1/1]
Chao-Huei Huang [1/1]
Chao-Min Chen [1/1]
Chao-Min Chu [1/1]
Chao-Mou Tseng [1/1]
Chen - Jun Wang [1/1]
Chen, Chien-Chen [1/1]
Chen-Fan Su [1/1]
Chen, Hao-yi [1/1]
Chen-Ju Chen [1/1]
Chen-Kuang-Ming [1/1]
Chen, Mei-Ting [0/1]
顯示項目1-25 / 940. (共38頁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋