English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 20710/31041
造訪人次 : 1150755      線上人數 : 28
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

子類別

博碩士論文 [339/339]
專利 [0/4]
技術報告 [0/11]
期刊論文 [164/190]
演講及研討會 [113/210]
研究計畫 [71/137]

鄰近社群

光電科學研究所 [717/921]
資訊工程學系 [977/1256]
電機工程學系 [1408/1814]

上傳排行

資料載入中.....

下載排行

資料載入中.....

RSS Feed RSS Feed
簡介:通訊與導航工程學系
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目1-25 / 992. (共40頁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Adam Wolisz [1/1]
An-Kuo Li [0/1]
An-Kuo Liu [2/2]
Ann Kao [1/1]
Arash Behboodi [1/1]
Benediktsson Jón Atli [1/1]
Bin-Han Lu [1/1]
Bing-Han Lyu [1/1]
Bing- Sen Huang [1/1]
Bo-Cheng Chen [1/1]
Bo-Jyun Chen [1/1]
Bo-Shian Lin [8/10]
Bo-Wei Lee [1/1]
Bor-Woei Lee [1/1]
Bormin Huang [1/2]
C.B. Tseng [0/1]
C.C.Huang [0/1]
C.-C. Yeh [3/3]
C. F. Yun [0/1]
C. F. Yung [0/1]
C. H. Liang [0/1]
C.H. Tsai [0/3]
C. H. Yu [2/4]
C.K.kang [0/1]
C. M. Cheng [1/1]
顯示項目1-25 / 992. (共40頁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋