English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 20710/31041
造訪人次 : 1150755      線上人數 : 30
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

子類別

博碩士論文 [815/815]
專利 [0/18]
技術報告 [2/16]
期刊論文 [295/392]
演講及研討會 [96/213]
研究計畫 [201/359]

鄰近社群

光電科學研究所 [717/921]
資訊工程學系 [977/1256]
通訊與導航工程學系 [687/891]

上傳排行

資料載入中.....

下載排行

資料載入中.....

RSS Feed RSS Feed
簡介:電機工程學系
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目1-25 / 2313. (共93頁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
A. Colev [1/1]
A. H. Lin [1/1]
A. Korotcov [5/8]
A Marasek [5/5]
A.V. Korotcov [2/3]
A.Y. W [0/1]
A.Y. Wu [0/2]
Adam Y. Wu [1/1]
Aileen B. Caberos [1/1]
Alex Hsu [1/1]
Alexandru Korotcov [4/4]
Alexandru V. Korotcov [1/2]
An-Hung Lin [2/3]
An-Koo Lai [1/1]
An-Pang Li [1/1]
Aram Hassani-Afshar [1/1]
丘世嘉 [0/1]
Baoqing Zeng [1/1]
Bin-Chong Wu [2/2]
Bing-Han Yang [2/2]
Bing-Hsien Wu [1/1]
Bing-Li Lin [1/1]
Bo-Chang Chen [1/1]
Bo-Jyun Chang [1/1]
Bo-Kang Chen [1/1]
顯示項目1-25 / 2313. (共93頁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋