English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 26428/38182
造訪人次 : 1705226      線上人數 : 35
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

子社群

人事室 [0/0]
國際事務處 [0/0]
圖書暨資訊處 [24/30]
學生事務處 [0/0]
教務處 [872/1070]
會計室 [0/0]
研究發展處 [0/0]
秘書室 [0/0]
總務處 [1/1]
體育室 [23/56]

鄰近社群

人文社會科學院 [1721/2476]
工學院 [4640/6674]
廖一久院士專區 [118/471]
海洋中心 [17/47]
海洋科學與資源學院 [3091/5147]
海運暨管理學院 [4144/5857]
生命科學院 [6110/7951]
研究中心 [0/0]
電機資訊學院 [5721/6927]

RSS Feed RSS Feed
簡介:行政單位
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目1-25 / 153. (共7頁)
1 2 3 4 5 6 7 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
100學年度碩士班招生考試食品科學系 [1/1]
Ai-Hua Chiang [0/3]
C. B. Yang [1/1]
C. H. Hsu [1/1]
C-L Tsai [1/1]
Chang Yuh-Chen [1/1]
Chen-Chieh Chang [0/99]
Chien-Lu Tsai [1/1]
Ching-Fong Chang [0/5]
Chung-Cheng Chang [0/1]
Fu-Yin Hsu [0/4]
Ho Wei-Hua [1/1]
Huang Chin-Lin [1/1]
Huang Kwei-Shu [1/1]
J. B. Yang [1/1]
Jau-Der Chen [0/2]
Jenn-Kan Lu [0/2]
Jiann-Chu Chen [0/1]
K-M Pan [1/1]
K-S Huang [1/1]
Lii Yun-Kung [1/1]
Pei-Tai Chen [0/1]
S-S Chang [1/1]
Shaw-Shiun Chang [1/1]
T.-H. Tsao [1/1]
顯示項目1-25 / 153. (共7頁)
1 2 3 4 5 6 7 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋