English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 26428/38182
造訪人次 : 1705175      線上人數 : 33
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

專利 [0/41]
技術報告 [0/18]
期刊論文 [347/650]
演講及研討會 [23/80]
研究計畫 [102/296]

上傳排行

資料載入中.....

下載排行

資料載入中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目1-25 / 1213. (共49頁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Bang-Yen Lee [1/1]
Bing-Hua Lin [1/1]
BO-CHENG HUANG [1/1]
Bo-Chuang Huang [1/1]
Bo-Huei Wu [1/1]
C.C. Chiang;S.H. Wang [0/1]
C.C. Kang;S.H. Wang [0/1]
C.C. Wang [0/1]
C.F. Yu;S.H. Wang;S.L.I. Chan [0/1]
C. H. HSIAO [1/1]
C.J. Li [0/1]
C.S. Huang;S.H. Wang;C.C. Wu;Y.S. Huang;Jason Fang, [0/1]
chan-chon Lin [1/1]
Chang, Chia-Wei [1/1]
Chang-Chin Cheng [1/1]
Chang-Hsin Chiu [1/1]
Chang, Hsu-Shuo [1/1]
CHANG, MING-HSIUNG [0/1]
Chang, Shu-Yu [1/1]
Chang, Y.H.;Liaw, S.P.;Huang, W.H [0/1]
Chao-Chieh Tsai [1/1]
Chao-Wei Huang [1/1]
Charles Lien [0/1]
Che-Fan Chou [1/1]
Che-Hung Li [1/1]
顯示項目1-25 / 1213. (共49頁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋