English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 20710/31041
造訪人次 : 1150754      線上人數 : 29
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

子類別

子社群

材料工程研究所 [528/760]
機械與機電工程學系 [938/1722]
河海工程學系 [2033/2527]
系統工程暨造船學系 [715/1015]

鄰近社群

人文社會科學院 [1449/2094]
海洋中心 [17/47]
海洋科學與資源學院 [2771/4481]
海運暨管理學院 [3393/4999]
生命科學院 [4220/5896]
研究中心 [0/0]
行政單位 [926/1165]
電機資訊學院 [3788/4880]

RSS Feed RSS Feed
簡介:工學院
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目1-25 / 6971. (共279頁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
A. Cheng [6/7]
A.D.Pierce [1/1]
A. J. Przekwas [0/1]
A.S.-Y. Lee [0/1]
Abraham Lee [0/1]
Alaky Hung [1/1]
ALee, W.F [1/1]
Alexander V. Babanin [1/1]
Amalendu Sau [5/5]
An Cheng [5/6]
An-Chien Wu [3/4]
An-Chih Chang [1/1]
An-Yuan Tsai [1/1]
Anastasia Muliana [8/8]
and Wen-Jung Chen [1/1]
Andrzej J. Przekwas [1/1]
Aoyagi, Y [1/1]
Aron Roland [1/1]
B. Barnard [1/1]
B. Dobson [1/1]
B.S. Pan [1/1]
B.-S. Wu [1/1]
B T Liao [0/2]
B. Yang [1/1]
B. Zhang [1/2]
顯示項目1-25 / 6971. (共279頁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋