English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 20710/31041
造訪人次 : 1150755      線上人數 : 28
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

子類別

博碩士論文 [357/357]
專利 [0/8]
期刊論文 [103/130]
研究計畫 [68/173]

鄰近社群

水產養殖學系 [1169/1625]
海洋生物研究所 [441/905]
生命科學系 [268/269]
食品科學系 [1823/2446]

RSS Feed RSS Feed
簡介:生物科技研究所
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目1-25 / 1101. (共45頁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
A.-C. Liu [1/1]
A. H. Hsu [1/1]
An-Chi Liu [1/1]
An-Chia Yeh [1/1]
Aseervatham Anusha Amali [1/2]
B-J Guan [1/1]
Bai-Cheng Hsiao [1/1]
Bing-Chiang Jeng [1/1]
Bing-Mae Chen [1/1]
Bingchiang Jeng [0/1]
Bo-An Lin [1/1]
Bo-Han Su [1/1]
Bo-Hung Lin [1/1]
Bo-Jeng Wang [1/1]
Bo-Ye Chen [1/1]
C.-C. Chu [1/1]
C-H Hu [2/2]
C-I. Chang [1/1]
C.-L. Lin [1/1]
C.L. Miranda [1/1]
C.-M. Chen [0/1]
C.-S. Chang [1/1]
C.-T. Lin [4/4]
C.-Y. Tsai [1/1]
Chain-Hua Din [1/1]
顯示項目1-25 / 1101. (共45頁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋