English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 20710/31041
造訪人次 : 1150755      線上人數 : 29
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

子類別

期刊論文 [266/267]
研究計畫 [1/1]

鄰近社群

水產養殖學系 [1169/1625]
海洋生物研究所 [441/905]
生物科技研究所 [529/668]
食品科學系 [1823/2446]

上傳排行

資料載入中.....

下載排行

資料載入中.....

RSS Feed RSS Feed
簡介:生命科學系
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目1-25 / 783. (共32頁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
An-Na Chen [1/1]
An Wouters [1/1]
Ana Rojas [2/2]
Andrea del Vall [2/2]
Arun Prakash Periasamy [3/3]
Aruna A [1/1]
Bea-Ven Chang [1/1]
Binesh Unnikrishnan [10/10]
Bing-Lei Hou [1/1]
Bing-Reui Tsai [1/1]
Bo-An Lin [1/1]
Bo-Jeng Wang [1/1]
Bo-Nian Lin [1/1]
Bui-Thi-Ngoc Hieu [1/1]
C.-C. Chen [1/1]
C. F. Lo [1/1]
C. H. Hu [1/1]
C. H. Wang [1/1]
C-I. Chang [1/1]
C.S. Cheng [1/1]
C.Y. Shih [1/1]
Carolien Boeckx [1/1]
Cha TL [1/1]
Chan MH [1/1]
Chang BV [1/1]
顯示項目1-25 / 783. (共32頁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋