English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 26428/38182
造訪人次 : 1705257      線上人數 : 36
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

子類別

期刊論文 [379/381]
研究計畫 [1/1]

鄰近社群

水產養殖學系 [1511/2004]
海洋生物研究所 [1102/1574]
生命科學暨生物科技學系 [858/1017]
食品科學系 [2266/2989]

上傳排行

資料載入中.....

下載排行

資料載入中.....

RSS Feed RSS Feed
簡介:生命科學系
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目1-25 / 1228. (共50頁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Adrian Robert Walmsley [1/1]
An-Na Chen [1/1]
An-Suei Yang [1/1]
An Wouters [1/1]
Ana Rojas [2/2]
Andrea del Vall [2/2]
Andrew H.-J. Wang [1/1]
Anisha Anand [2/2]
Anjali Tapadia [1/1]
Arun Prakash Periasamy [3/3]
Aruna A [1/1]
Ashutosh S. Singh [1/1]
Ashwini Jambhekar [1/1]
Aurora Ho‐Yin Chan [1/1]
Bea-Ven Chang [1/1]
Behrman EJ [1/1]
Benoit Laurent [1/1]
Berta Canal [1/1]
Bertrand Chin-Ming Tan [2/2]
Binesh Unnikrishnan [17/17]
Bing-Joe Hwang [1/1]
Bing-Lei Hou [1/1]
Bing-Lun Fan [1/1]
Bing-Reui Tsai [1/1]
Bo-An Lin [1/1]
顯示項目1-25 / 1228. (共50頁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋