English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 26428/38182
造訪人次 : 1705208      線上人數 : 34
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

子類別

博碩士論文 [1127/1227]
專利 [0/6]
技術報告 [1/13]
期刊論文 [898/1052]
演講及研討會 [0/170]
研究計畫 [239/522]

鄰近社群

水產養殖學系 [1511/2004]
海洋生物研究所 [1102/1574]
生命科學暨生物科技學系 [858/1017]
生命科學系 [381/383]

上傳排行

資料載入中.....

下載排行

資料載入中.....

RSS Feed RSS Feed
簡介:食品科學系
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目1-25 / 4426. (共178頁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
A.-M.Sjöberg [1/1]
Abel Moreno [1/1]
Adrian R. Walmsley [1/1]
Ai-Ling Hour [0/1]
Ai-Ling Yu [1/1]
Ai-Ning Ku [1/1]
Ai-Ting Chen [1/1]
Alan Darmasaputra Ong [1/1]
Albin Otter [0/1]
Alexander E. Aleshin [1/1]
Aline T. Molina [1/1]
An-Chi Lin [1/1]
An-Chong Chao [1/1]
AN-I YEH [2/3]
AN-JENG HUANG [1/1]
and Martha Stone [0/1]
Andrew M. Wo [1/1]
Ann Hwang [2/2]
Anna Fen-Yau Li [0/1]
Anne-Gaëlle Lafont [1/1]
Anthony Thaha [1/1]
Arakawa O [1/2]
B.S.Pan [2/2]
B. SUN PAN [1/1]
B W Huang [2/2]
顯示項目1-25 / 4426. (共178頁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋