National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28603/40634
造访人次 : 4385877      在线人数 : 505
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目31101-31125 / 47400. (共1896页)
<< < 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Zhu JQ [1/1]
Zhu, Wei-Hua [1/1]
Zhu, Xiao-lu [1/1]
Zhuan-Yu Tsai [1/2]
Zhuang, Chen-Han [0/1]
Zhuang, Ji-Jia [1/1]
Zhuang, Jie [1/1]
Zhuang, Meng-Jie [1/1]
Zhuang, Si-Yen [1/1]
Zhuo Shang [1/1]
Zi-Cai Li [1/1]
Zi-Fan Shao [4/4]
Zi-Hui Zhang-Jian [1/1]
Zi-I Lin [1/1]
ZI-JIE LIAO [1/1]
Zi-Jie Yan [1/1]
Zi Ming Wen [2/2]
Zi-Ran Yang [1/1]
Zi-Wen Wang [1/1]
Zi-Xhi Huang [1/1]
Zi-Xian Liao [1/1]
Zi-Yao Lin [1/1]
Zie Huei Chen [1/1]
Zih-Cian He [1/1]
Zih-Fang Shao [1/1]
显示项目31101-31125 / 47400. (共1896页)
<< < 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈