English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 27308/39152
Visitors : 2448125      Online Users : 122
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister

Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 29751-29775 of 45101. (1805 Page(s) Totally)
<< < 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
Zhi-Hung Tu [1/2]
Zhi-Jian Pan [1/1]
Zhi-Jie Chang [1/1]
Zhi-Kai Hsu [0/1]
Zhi-Lu Chen [1/1]
Zhi-Nan Zeng [1/1]
Zhi-ping Yin [0/1]
Zhi-Qiang Yang [1/1]
Zhi-Quan Hu [1/1]
Zhi-Ren Chen [1/1]
Zhi- Shen Lai [1/1]
Zhi-Ting Liu [1/1]
Zhi-Ting Zheng [3/3]
Zhi-Wei Chen [3/4]
Zhi-Wei Peng [1/1]
Zhi-Wei Xu [1/1]
Zhi-wen Mo [1/1]
Zhi-Xian Zhang [1/2]
Zhi-Xiang Liao [1/1]
Zhi-Xiang Wang [1/1]
Zhi-Yong Wang [0/1]
Zhi-Yu Chen [1/1]
Zhi-Zhan Liang [1/2]
Zhibin Gan [3/3]
Zhihao Li [1/1]
Showing items 29751-29775 of 45101. (1805 Page(s) Totally)
<< < 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 > >>
View [10|25|50] records per page

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback