National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28603/40634
造访人次 : 4318653      在线人数 : 189
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目30776-30800 / 47400. (共1896页)
<< < 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Yung Ting [1/2]
Yung-Ting Chang [5/5]
Yung-Ting Chen [2/2]
Yung-Tsang Chen [1/1]
Yung-Tsung Lu [1/1]
Yung-Wei Chen [22/25]
Yung-Wei Chiu [1/1]
Yung-Wei Hsieh [2/2]
Yung-Wei Liu [1/1]
Yung-WeiChen [0/1]
Yung-Wha Wan [1/1]
Yung-Yang Cheng [1/1]
Yung-Yen Hsieh [1/1]
Yung Yen Shih [5/6]
Yung-Yu Tsai [1/1]
Yung-Yuan Chen [1/1]
Yungho Weng [1/1]
Yung‐Chang Hung [1/1]
Yung‐Hsiang Tsai [2/2]
Yung‐Kang Shen [1/1]
Yung‐Lin Hsieh [1/1]
Yung‐Wei Chen [1/1]
Yung–Fu Wu [1/1]
Yunhe Zhao [1/1]
Yunn-Shiuan Liao [4/6]
显示项目30776-30800 / 47400. (共1896页)
<< < 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈