National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 27287/39131
造訪人次 : 2445297      線上人數 : 35
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目29076-29100 / 45095. (共1804頁)
<< < 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Yu-Zong Huang [1/1]
Yu-Zong Jiang [1/2]
Yu Zong-Ru [0/1]
Yu-Zuo Lin [1/1]
Yuan-Bin Chen [2/2]
Yuan C.Y. [1/1]
YUAN-CHANG CHANG [3/3]
Yuan-Chang Chiu [1/2]
Yuan-Chang Lian [2/16]
Yuan-Chang Liang [59/74]
Yuan-Chao Angelo Huang [1/1]
Yuan-Chen Hsu [1/1]
Yuan-Chen Liao [1/1]
Yuan-Cheng Hao [1/1]
Yuan-Cheng Lai [0/2]
Yuan-Chi Chou [1/1]
Yuan-Chi Peng [1/1]
Yuan, Chia-Wei [1/1]
Yuan-Chieh,Hsieh [1/1]
Yuan-Chieh Wu [2/2]
Yuan Chih Lin [2/2]
Yuan-Chin Lee [2/5]
Yuan-Ching Chiang [1/1]
Yuan-Chu Lee [1/1]
Yuan-Chung Lee [1/1]
顯示項目29076-29100 / 45095. (共1804頁)
<< < 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋