National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28603/40634
造访人次 : 4411523      在线人数 : 302
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目29526-29550 / 47400. (共1896页)
<< < 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Yong-Sheng Wang [1/2]
Yong-Shiuan Tsair [1/1]
Yong-Teng Ou [1/1]
Yong Wang [3/4]
Yong-Xue Ding [0/1]
Yong-Yang Lin [2/2]
Yong-Yi Fanjiang [16/19]
Yong-Yi FanJiang Shang-Pin Ma [1/1]
Yong-Zhong Lu [1/1]
Yongchen Wang [1/1]
Yonghua Wu [1/1]
Yongjie Wang [1/1]
Yongjun Chen [1/1]
Yongjun Tian [1/1]
Yongjun Wu [1/1]
Yongpeng Tong [1/1]
Yongqiang Zong [2/2]
Yoni Alfonzo Cardona Torres [1/1]
Yoo Chi Chen [2/3]
Yoo Kee-Young [1/1]
Yoo Yin Kim [1/1]
Yoon Jun Kim [0/1]
Yoon Kim [1/1]
Yoon S [1/1]
Yoon-Yen Yow [1/1]
显示项目29526-29550 / 47400. (共1896页)
<< < 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈