National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28611/40649
造访人次 : 638750      在线人数 : 67
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目29451-29475 / 47403. (共1897页)
<< < 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Ying-Yin Lee [1/1]
Ying-Ying Huang [1/1]
Ying-Ying Li [1/1]
Ying-Ying Wu [1/1]
Ying-Yu, Chen [1/1]
Ying-Yu Kuo [3/3]
Ying-Yu Lai [0/1]
Ying-Yuan Su [1/2]
Ying-Yueh Wu [1/1]
Ying-Yuen Su [1/1]
Ying-Zong Ling [1/1]
YingWang [1/1]
Ying‐Chien Weng [1/1]
Ying‐Tzu Cheng [1/1]
Ying‑Tsang Lo [1/1]
Yip, Kat-Kau [1/1]
Yip, Ming-Chuen;Jen, Yi-Ming [3/4]
Yir-Hueih Luh [1/1]
Yisheng Huang [2/2]
Yit-Tsong Chen [1/1]
Yiu JC [1/1]
Yiu-Kay Lai [3/3]
Yi‐Chen Lee [1/1]
Yi‐Cheng Huang [2/2]
Yi‐Chun Fan‐Chiang [1/1]
显示项目29451-29475 / 47403. (共1897页)
<< < 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈