National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 27320/39164
造访人次 : 2478697      在线人数 : 37
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目28001-28025 / 45113. (共1805页)
<< < 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Yi-Ying Shie [2/2]
Yi-Ying Wu [1/1]
Yi-You Chen [7/7]
Yi-You Huan [1/1]
Yi-You Huang [8/9]
Yi-yu Kuo [1/1]
Yi-Yu Lee [1/1]
Yi-Yuan Li [1/1]
Yi-Yuan Wu [1/2]
Yi-Yun Chen [7/7]
Yi-Zeng Hsieh [7/7]
Yi-Zhen Lin [1/1]
Yi Zhen Wu [3/3]
Yi Zhou [2/2]
Yia-Chung Chang [7/7]
Yia-Ling Chou [1/1]
Yian Tai [2/2]
Yichia Hsu [1/1]
Yie-Ru Chiu [5/5]
Yie-Ruey Chen [1/1]
Yie-Tarng Chen [3/3]
Yieu Chyan [1/1]
Yih-Chang Wang [1/1]
Yih-Cherng Liou [1/1]
Yih-Ching Hor [1/2]
显示项目28001-28025 / 45113. (共1805页)
<< < 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈