English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 28003/39923
Visitors : 4080131      Online Users : 33
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister

Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 27801-27825 of 46189. (1848 Page(s) Totally)
<< < 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
Yaw-shiuh Wu [1/1]
Yazhi Bai [1/1]
Ya‐Hui Chang [1/1]
Ya‐Ke Hsu [1/1]
Ya‐Leng Tseng [1/1]
Ya‐Lin Tong [2/2]
Ya‐Ling Huang [1/1]
Ya‐Ting Yang [1/1]
Ya‐Wen Cheng [1/1]
YC Ho [1/1]
YC Maa [1/1]
YC Yeh [1/1]
YD Yao [1/1]
Ye, Chun-Jhen [2/2]
Ye-Fei Li [1/1]
Ye GF [1/1]
Ye, Hong-Ren [0/1]
Ye, Jiun-Yan [0/1]
Ye, Kung-Don [0/2]
Ye, Li-wei [1/1]
Ye, Man-Ru [1/1]
Ye, Sheng-Qi [1/1]
Ye, Shi-Ying [1/1]
Ye, Wei-Hong [1/1]
Ye Xu [1/1]
Showing items 27801-27825 of 46189. (1848 Page(s) Totally)
<< < 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 > >>
View [10|25|50] records per page

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback