English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 28611/40652
Visitors : 756282      Online Users : 45
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister

Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 27476-27500 of 47405. (1897 Page(s) Totally)
<< < 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
Xu, Ming-Hong [1/1]
Xu, Nian-Cih [1/1]
Xu Shi [1/1]
Xu Tang [1/1]
Xu W [2/2]
Xu Z [1/1]
Xu, Zhi-Zhang [0/1]
Xuan Anh Nguyen [1/1]
Xuan-Hong Chen [1/1]
Xuan Luo [1/1]
Xuan-Ru Lin [2/2]
Xuan-Rui Xu [1/1]
Xuanhong Cheng [1/1]
XuchenWang [0/1]
Xue-bin Cao [1/1]
Xue, Cheng-Shuo [1/1]
Xue-fa Shi [1/1]
Xue-jing Shi [1/1]
Xue-Jun Liu [2/2]
Xue-wen Yang [1/1]
XueFa Shi [4/4]
XuefaShi [0/3]
Xuelin Qiu [0/1]
Xulong Wang [0/1]
Xumin Guo [1/2]
Showing items 27476-27500 of 47405. (1897 Page(s) Totally)
<< < 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 > >>
View [10|25|50] records per page

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback