National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 27454/39300
造访人次 : 2536734      在线人数 : 33
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目26251-26275 / 45222. (共1809页)
<< < 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Wu YM [1/1]
Wu YN [0/1]
Wu YS [1/1]
Wu, Yu-Sheng [1/1]
Wu, Yu-Tzu [0/1]
Wu YY [1/1]
Wu,Ze-Yu [1/1]
Wu Zen-Yuon [0/1]
Wu, Zhi-Fei [1/1]
Wu, Zhong-Si [1/1]
Wuan-Yun Hsiao [1/2]
WuChih-Hung [1/1]
WuJ.L. [0/1]
Wun-Ching Chen [1/2]
wun-guei wu [1/1]
Wun-Jhang Jhang [1/1]
Wun -Ji Jiang [1/1]
Wun-Ji Su [1/1]
Wun-Shing Syu [2/2]
Wun-Sin Jhao [1/1]
Wun-Tsai Wu [1/1]
Wung-Yang Shieh [1/1]
Wung,chi-chao [1/1]
Wunshain Fann [3/3]
Wuu-Liang Huang [4/5]
显示项目26251-26275 / 45222. (共1809页)
<< < 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈