National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28611/40649
造访人次 : 648608      在线人数 : 56
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目26901-26925 / 47403. (共1897页)
<< < 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Wen, Zhen-Yang [1/1]
Wen, Zheng-da [1/1]
Wen-Zhi Chang [1/1]
Wen zhu Peng [1/1]
Wen, Zong-Han [0/1]
Wen –Yi Lu [1/1]
Wenbin Liau [1/1]
Wenbing Yun [1/1]
Wenbing Zhang [1/1]
Wenchang Chen [1/1]
Wenchang Chiang [4/4]
Wencheng Huang [1/1]
WenChieh Lin [1/1]
Wenchien Tseng [1/1]
Wendy A. Nelson [4/4]
Weng CF [0/1]
Weng, Che-Kai [1/1]
Weng, Cheng-I [1/1]
WENG, CHI-TSUN [1/1]
Weng, Chien-San [1/1]
Weng, Ching-Chi [0/1]
Weng,Ching-ju [1/1]
Weng Cho Chew [1/1]
Weng FC [1/1]
Weng, H.T. [0/1]
显示项目26901-26925 / 47403. (共1897页)
<< < 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈