National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28603/40634
造访人次 : 4352464      在线人数 : 245
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目25676-25700 / 47400. (共1896页)
<< < 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Wan-Xi Yang [1/2]
Wan-Yin Yen [1/1]
Wan-Ying Chen [1/1]
Wan-Ying Wu [1/2]
Wan, You-Jia [1/1]
Wan-Yu Chung [1/1]
Wan-Yu Lin [2/3]
Wan-Yu Lo [2/2]
Wan-Yu Lo a, Ching-Fong Chang b, Yen-Ling Song [1/1]
Wan-Yu Pai [3/3]
Wan-Yu Tai [1/1]
Wan-Yu Tseng [1/1]
Wan-Yueh Cheng [1/1]
Wan, Yuen-Ting [1/1]
Wan-Yung Yu [1/2]
Wan Zabidii Bin Wan Morni [1/1]
Wan Zabidii W. Morni [1/1]
Wan-Zhen Tsai [1/1]
Wan –Ting Cho [1/1]
Wanasinghe DN [1/1]
Wang [2/7]
Wang , Li-Hsien [1/1]
Wang-Ah Yuan [1/1]
Wang, Alpha Y [1/1]
Wang AZ [1/1]
显示项目25676-25700 / 47400. (共1896页)
<< < 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈