National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 26988/38789
造访人次 : 2351897      在线人数 : 36
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目24276-24300 / 44440. (共1778页)
<< < 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Wan-Yu Pai [3/3]
Wan-Yu Tai [1/1]
Wan-Yu Tseng [1/1]
Wan-Yueh Cheng [1/1]
Wan, Yuen-Ting [1/1]
Wan-Yung Yu [1/2]
Wan Zabidii Bin Wan Morni [1/1]
Wan Zabidii W. Morni [1/1]
Wan-Zhen Tsai [1/1]
Wan –Ting Cho [1/1]
Wanasinghe DN [1/1]
Wang [2/7]
Wang-Ah Yuan [1/1]
Wang, Alpha Y [1/1]
Wang AZ [1/1]
Wang, B. S. [1/1]
Wang, Bo-Huan [1/1]
Wang, Bo-Jun [1/1]
Wang, Bo-Wei [1/1]
Wang,Bo-Yo [1/1]
Wang Boa-shun [2/2]
Wang BS [1/1]
Wang-Buhler J [1/1]
Wang-Buhler JL [1/1]
Wang C. [0/2]
显示项目24276-24300 / 44440. (共1778页)
<< < 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈