National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28603/40634
造访人次 : 4392704      在线人数 : 443
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目25201-25225 / 47400. (共1896页)
<< < 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Tzu-Yu Tseng [2/2]
Tzu-Yu-Wu [1/2]
Tzu-Yuh Lee [1/1]
Tzu-Yui Lin [0/2]
Tzu-Yun Ching [1/2]
Tzu-Yun Huang [1/1]
Tzu Yun Wang [1/1]
TZU YUN WEN [2/2]
Tzu Yung Lin [5/5]
Tzu-Yung Shih [1/1]
Tzuen-Han Tsai [1/1]
Tzuhn-Shyuh Chen [1/1]
Tzung-Chin Shih [1/1]
Tzung-Ding-Lai [1/1]
Tzung-Han Chou [1/1]
Tzung-Han Jiang [1/1]
Tzung-Han Lee [1/1]
Tzung-Lin Wu [1/1]
Tzung-Lung Chou [1/1]
Tzung-Min Tsai [6/7]
Tzung-Sheng Chiou [1/1]
Tzung-Shian Yang [1/2]
Tzung-Yan Lee [1/1]
Tzung-Yi Lin [4/4]
Tzung-Ying Lin [1/3]
显示项目25201-25225 / 47400. (共1896页)
<< < 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈