National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 27228/39071
造访人次 : 2407653      在线人数 : 67
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目24101-24125 / 45011. (共1801页)
<< < 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Tzu-Yui Lin [0/2]
Tzu-Yun Ching [1/2]
Tzu-Yun Huang [1/1]
TZU YUN WEN [2/2]
Tzu Yung Lin [5/5]
Tzu-Yung Shih [1/1]
Tzuen-Han Tsai [1/1]
Tzuhn-Shyuh Chen [1/1]
Tzung-Chin Shih [1/1]
Tzung-Ding-Lai [1/1]
Tzung-Han Chou [1/1]
Tzung-Han Jiang [1/1]
Tzung-Han Lee [1/1]
Tzung-Lin Wu [1/1]
Tzung-Lung Chou [1/1]
Tzung-Min Tsai [4/5]
Tzung-Sheng Chiou [1/1]
Tzung-Shian Yang [1/2]
Tzung-Yan Lee [1/1]
Tzung-Yi Lin [4/4]
Tzung-Ying Lin [1/3]
Tzung-Yuan Lee [1/3]
Tzuoh-Yi Lin [1/1]
Tzuoo-Tsair Luo [1/1]
Tzu‐Lun Yuan [0/1]
显示项目24101-24125 / 45011. (共1801页)
<< < 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈