National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 27287/39131
造访人次 : 2443903      在线人数 : 38
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目23951-23975 / 45095. (共1804页)
<< < 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Tz-Yuan Chao [2/2]
Tzai, Hsin-Yuan [1/1]
Tzai-Hung Wen [6/6]
Tzai-Shun Hsieh [1/1]
Tzai-Wen Chiu [1/1]
Tzang S.Y. [0/1]
Tzay-An Shia [0/3]
Tzay-An Shiau [10/14]
Tzay-An Shiau, Min-Wei Huang, Wen-Ya Lin [1/1]
Tzay-An Shiau, Quan-Kai Peng [1/1]
Tzay-An Shiau, Yi-Ru Chuang [1/1]
Tzay-Gwo Ken [1/1]
Tzay Jiun Shiau [1/1]
Tzay-Ming Hong [2/2]
Tze-An Liu [1/1]
Tze-Chen Yang [1/1]
Tze-Chien Hsiao [1/1]
Tze-Chiu Pan [1/1]
Tze-Chun Yang [1/1]
Tze-Heng Fu [1/2]
Tze-Heng, Juan [1/1]
Tze-Hsiang Wang [1/1]
Tze-Hsuan Huang [10/11]
Tze-Hsuan Huanga [1/1]
Tze Kuei Chiou [26/27]
显示项目23951-23975 / 45095. (共1804页)
<< < 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈