National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 27454/39300
造访人次 : 2535045      在线人数 : 30
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目24001-24025 / 45222. (共1809页)
<< < 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Tung, Yi-Lun [1/1]
Tung,Yi-Ying [1/1]
Tung-Yu Feng [1/1]
Tung-Yuan Ho [7/8]
Tung-Yuan Lee [0/1]
Tung-Yuan Yung [0/2]
Tung-Yung Fan [2/4]
Tung‐Ming Hsiung [1/1]
Tunwen Pai [1/1]
Tun‑Wen Pai [1/1]
Tuong Le [1/1]
Turney C [1/1]
Tuu-jyi Chai [11/11]
Twan W. H. [0/2]
TY Huang [1/1]
TY Lee [1/1]
Tyan MC [0/1]
Tyler, Jonathan J [1/1]
Tyng-Ruey Chuang [1/1]
Typhoon Lee [1/2]
Tz-Chi Lin [1/1]
Tz-Chong Chou [4/4]
Tz-Chong Choua [1/1]
Tz-Chun Guo [1/2]
Tz-Han Wang [1/1]
显示项目24001-24025 / 45222. (共1809页)
<< < 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈