National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 27533/39387
造访人次 : 2541888      在线人数 : 34
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目23801-23825 / 45365. (共1815页)
<< < 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Tseng, Yu-Feng [1/1]
Tseng, Yu-Hao [1/2]
Tseng Yu-Hsiang [1/1]
Tseng, Yu-Hsun [1/1]
Tseng, Yu-Jou [0/1]
Tseng, Yu-Ting [1/1]
Tse−Yi Wang [1/1]
Tshudy D. [0/1]
Tshudy Dale [1/1]
Tsi-Hsuan Hsu [1/1]
Tsia, Ming-Yao [1/1]
Tsing-Shin Wang [1/1]
Tso-Chia wu [1/1]
Tso-Chu Chen [1/1]
Tso-Chung Sung [2/4]
Tso-Hsiao Chen [1/1]
Tso-Hsuan Yeh [1/1]
Tso, Li-Ying [1/1]
Tso-Shen Lu [3/3]
Tso-Sheng Yeh [1/1]
Tso-Yuan Yeh [1/1]
Tsong-Hai Lee [1/1]
Tsong-Hua Ou [1/1]
Tsong-Ming Lee [2/2]
Tsong-Ming Tsai [1/1]
显示项目23801-23825 / 45365. (共1815页)
<< < 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈