National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28603/40634
造访人次 : 4318510      在线人数 : 175
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目24076-24100 / 47400. (共1896页)
<< < 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Tian-Sheng Chen [0/1]
Tian-Shiang Sung [1/1]
Tian WC [1/1]
Tian Xiao [1/2]
Tian-Yao Huang [1/1]
TIAN-YI SUNG [1/1]
Tian-Zen Wu [1/1]
Tian, Zhu-Yu [1/1]
Tianqiang Huang [1/1]
Tianqing Liu [1/1]
Tianrui Li [5/5]
Tianzhu Zang [1/1]
Tiao-Lai Huang [1/1]
Tieh-Cheng Lee [1/1]
Tieh-Jung Tsaia [1/1]
Tieh-Ming Wu [1/1]
Tien Chang Lu [4/10]
Tien.Cheng [1/1]
Tien-Chi Huang [1/1]
Tien-Chia,Chang [1/1]
Tien-Chun Ho [3/3]
Tien, Chung-An [1/1]
Tien-Chyuan Jong [1/1]
Tien-Fen Kuo [3/3]
Tien, Feng-Wei [1/1]
显示项目24076-24100 / 47400. (共1896页)
<< < 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈