National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 27287/39131
造訪人次 : 2442462      線上人數 : 36
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目23001-23025 / 45095. (共1804頁)
<< < 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Teng LF. [1/1]
Teng, Li-Wei [1/1]
Teng, Pei-Chun [1/1]
Teng, Sheng-yuan [0/1]
Teng-Su Chiu [1/1]
Teng-Ta Fu [1/1]
Teng, Wei-Lin [3/3]
Teng-Wei Wang [5/5]
Teng-Yao Cheng [1/1]
Teng, Yen-Ching [1/1]
Teng-Yi Chiu [1/1]
Teng-Ying Huang [1/1]
Teng-Yu Tsai [1/1]
Teng-Yuan Hsu [1/1]
Teo Kenneth B K [0/1]
Teo Pei Shin [1/1]
Teresa Ching-Yn Chiang [2/2]
Teresa Massam-Wu [1/1]
Terng-Yuan Chang [2/2]
Terry A. McKee [1/1]
Terry Hendricks [1/1]
Terry L. Wade [2/2]
Teruhiko Sonoda [1/1]
Teruhisa Shimada [7/7]
Terumasa Kobayashi [1/2]
顯示項目23001-23025 / 45095. (共1804頁)
<< < 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋