National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 27308/39152
造訪人次 : 2447248      線上人數 : 44
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目22876-22900 / 45101. (共1805頁)
<< < 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Tang, Ching-Hui [1/1]
Tang Chuan-Yi [1/1]
Tang CY [3/3]
Tang, G. R. [0/1]
Tang, H. C. [0/1]
Tang, Hsiao-Yun [1/1]
Tang Huang Lin [7/9]
Tang, Huei-Wen [1/1]
Tang Jie [1/1]
Tang-Kai Chang [1/1]
Tang-Luen Huang [2/2]
Tang-Nian Luo [2/2]
Tang R [1/1]
Tang SJ [5/5]
Tang-Syuan Chen [1/1]
Tang, Wei-Feng [1/1]
Tang-Wei Wang [1/1]
Tang-Yen Kuo [1/2]
Tang-Yu Huang [3/4]
Tang-Yun Chng [1/1]
Tang YY [1/1]
Tang, Z [0/1]
Tang Z. S. [1/1]
Tang, Zay-Shing [1/2]
Tanmay Chatterjee [3/3]
顯示項目22876-22900 / 45101. (共1805頁)
<< < 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋