National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28611/40649
造访人次 : 620333      在线人数 : 73
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目23851-23875 / 47403. (共1897页)
<< < 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Tang Huang Lin [7/9]
Tang, Huei-Wen [1/1]
Tang, Jen-Yu [0/1]
Tang Jie [1/1]
Tang-Kai Chang [1/1]
Tang-Luen Huang [2/2]
Tang-Nian Luo [2/2]
Tang R [1/1]
Tang SJ [5/5]
Tang-Syuan Chen [1/1]
Tang, Tzu-Chun [1/1]
Tang, Wei-Chi [1/1]
Tang, Wei-Feng [1/1]
Tang, Wei-Ting [1/1]
Tang-Wei Wang [1/1]
Tang-Yen Kuo [1/2]
Tang-Yu Huang [3/4]
Tang-Yun Chng [1/1]
Tang YY [1/1]
Tang, Z [0/1]
Tang Z. S. [1/1]
Tang, Zay-Shing [1/2]
Tang, Zih-Wei [1/1]
Tanmay Chatterjee [3/3]
Tanya L Russell [1/1]
显示项目23851-23875 / 47403. (共1897页)
<< < 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈