National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 27320/39164
造访人次 : 2479233      在线人数 : 36
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目22901-22925 / 45113. (共1805页)
<< < 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Tang-Yen Kuo [1/2]
Tang-Yu Huang [3/4]
Tang-Yun Chng [1/1]
Tang YY [1/1]
Tang, Z [0/1]
Tang Z. S. [1/1]
Tang, Zay-Shing [1/2]
Tanmay Chatterjee [3/3]
Tanya L Russell [1/1]
Tao Chen [1/1]
Tao-chen Huang [1/2]
Tao-Chuan Shih [1/1]
Tao-Heng Chang [1/1]
Tao-Hsing Chen [1/2]
Tao-Hung Hsueh [1/1]
Tao-Lin [1/1]
Tao-shih Hsieh [1/1]
Tao-Wei Chen [1/1]
Tao, Y.-T [1/1]
Tao-Yuan Chan [1/1]
Tao-Yuan Chang [1/1]
TAO ZHANG [1/1]
Tao, Zong-You [1/1]
Taotao Lai [1/1]
Tapani A. Pakkanen [1/1]
显示项目22901-22925 / 45113. (共1805页)
<< < 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈