National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28603/40634
造访人次 : 4352993      在线人数 : 269
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目23676-23700 / 47400. (共1896页)
<< < 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Ta-Shun Lee [1/1]
Ta-Wei Huo [1/1]
Ta Wei Lin [2/2]
Ta-Wei Wang [1/1]
Ta-Yang Hung [1/1]
Ta-Yeh Lin [4/4]
TA-YU CHIU [1/2]
Ta-Yuan Han [2/2]
Ta-Yuan Lin [5/5]
Taanga A.M. [0/1]
Taanga Aketa Mature [1/1]
Taanga Aketa Maure [0/2]
Tada-nori Goto [1/1]
Tadanori Yamaguchi [1/1]
Tadao Murata [2/2]
Tadashi Yamamoto [1/1]
Tadesse Billo [1/1]
Tah-Hsiung Chu [10/10]
Tai A.N. [1/2]
Tai-An Chen [2/3]
Tai-An Peter Chena [0/1]
Tai-AnChen [1/1]
Tai-Bor Wu [7/9]
Tai-Chang Jiang [1/2]
Tai Che Cheng [2/2]
显示项目23676-23700 / 47400. (共1896页)
<< < 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈