National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 27287/39131
造访人次 : 2443226      在线人数 : 37
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目22001-22025 / 45095. (共1804页)
<< < 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Sing-Chung Li [1/2]
Sing-Hua Wu [1/1]
Sing-Hwa Hu [1/3]
Singh RV [1/1]
Singhal, A. K [1/1]
Sining Mao [1/1]
Sintouma Dah [1/1]
Sio C. P. [1/1]
Sio, Chi-Pong [1/1]
Siou-Jhih Wu [1/1]
Siou-Jhuang Jyuan [1/2]
Siou-Li Hong [1/1]
Sippel, T., S [0/1]
Siqing Wang [1/1]
Siri S [1/1]
Sirinapa Konta [1/1]
Sita Preedanon [1/1]
Siti A. Alias [2/2]
Siti Aisyah [1/1]
Siti Aisyah Alias [8/8]
Siti Hafizah Hafizah [1/1]
Siti Khadijah Kasani [1/2]
Siti S. Sharuddin [1/1]
Siti Sarah Sharuddin [1/1]
SJ Kao [1/1]
显示项目22001-22025 / 45095. (共1804页)
<< < 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈