National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 27228/39071
造访人次 : 2414205      在线人数 : 62
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目21776-21800 / 45011. (共1801页)
<< < 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Shun-Ting Chang [1/1]
SHUN-TSUNG HUANG [1/1]
Shun-Wei Liu [6/6]
Shun-Wei Yang [1/1]
Shun-Wen Yu [1/1]
Shun-Yao Hsu [1/1]
Shun-Yao Hu [1/2]
Shun-Yi Jian [4/4]
Shun-Yu Chan [1/1]
Shun-Yu Chou [1/1]
Shun-Yu Huang [1/2]
Shune-Li Lee [1/2]
Shung-Hyung Chang [2/2]
Shung-Zen Cheng [0/1]
Shung‧Woei Juang [0/1]
Shunkai Ko [1/1]
Shunsuke Managi [1/1]
Shun‐Fen Tzeng [1/1]
Shuo-Chan Lee- [1/1]
Shuo-Chieh Li [1/1]
Shuo-Chih Yen [1/1]
Shuo-Hong Wang [1/1]
Shuo-Hsien Cheng [5/5]
Shuo-Huang Yuan [1/2]
Shuo-Hung Chang [0/1]
显示项目21776-21800 / 45011. (共1801页)
<< < 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈