National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 26994/38795
造访人次 : 2389882      在线人数 : 43
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目21476-21500 / 44454. (共1779页)
<< < 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Shuh-Gi [1/1]
Shuh Gi Chern [12/12]
Shuh Ji Kao [20/23]
Shuh-Jzer Weng [1/1]
Shuh-Rong Chen [1/1]
Shuh-Sen Young [0/1]
Shuhgi Chern [2/2]
ShuhJi Kao [2/2]
Shuhjong Tsao [2/3]
SHUH‐JI KAO [2/2]
Shui-Fa Chuang [2/4]
Shui HA [1/1]
Shui-Hei Wang [0/2]
Shui-Jen Chen [1/1]
Shui-Ji Kao [1/1]
Shui-Kai [1/1]
Shui-Kai Chang [4/5]
Shui LM [1/1]
SHUI-NIN LI [1/1]
Shui-Tein Chen [6/6]
Shui-TeinChen [1/1]
Shui-Tsung Chen [2/2]
Shui-Wang Duan [1/1]
Shuichi Nagata [1/1]
Shuiwang Duan [1/1]
显示项目21476-21500 / 44454. (共1779页)
<< < 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈