National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28603/40634
造访人次 : 4371909      在线人数 : 490
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目22676-22700 / 47400. (共1896页)
<< < 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Shuai-Chun Chang [1/1]
Shuai Chung Chiu [1/1]
Shuai-Ting Yu [2/2]
Shuai Wang [1/1]
Shuan-Chi Chen [1/1]
Shuan-Kai-Kang [1/1]
Shuan-Wei Chen [1/2]
Shuang-En Chuang [1/1]
Shuang shuang Guo [1/1]
Shuang-Yu Chun [0/1]
Shuang-Yu Chung [1/6]
Shuangshuang Guo [2/2]
Shuchih Ernest Chang [2/3]
Shue-Hiu Luo [1/1]
Shue-Yeong Chi [1/1]
Shuei-Wan Juang [0/13]
Shueiwan H. Juang [7/7]
Shuen-Chen Chen [1/2]
Shuen De Chang [2/3]
Shuen-De Wu [5/5]
Shuen-Hsin Lin [1/1]
Shuen-Jong Bau [1/1]
Shuen-Tai Ung [8/8]
Shuenn-Chin Chang [1/1]
Shuenn-Der Yang [6/6]
显示项目22676-22700 / 47400. (共1896页)
<< < 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈