National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28603/40634
造访人次 : 4392604      在线人数 : 423
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目22451-22475 / 47400. (共1896页)
<< < 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Shiung ChenKwang [1/1]
Shiun‐Jye Tzeng [1/1]
Shivas RG [1/1]
ShiWei Chen [1/1]
Shiyuan Xu [0/1]
Shiyun Peng [1/1]
Shi‐Yuan Yang [1/1]
Shmuel Yahalom [1/1]
Shoko Ihara [1/1]
Shoou-Jean Juong [1/1]
SHOOU JENG JOUNG [17/21]
Shotaro Shimamori [1/1]
Shou-Chin Yu [2/2]
Shou-Dong Lee [1/1]
Shou-Hong Dai [1/1]
Shou-Hsiung Pai [1/1]
SHOU-HSUN CHENG [2/3]
Shou-Hua Chang [1/1]
Shou-Hua Fang [1/1]
Shou-Jui,Chao [1/1]
Shou-Kai Wang [1/1]
Shou-Kuan Tsai [1/1]
Shou-Ling Huang [1/1]
Shou-Min Tsao [0/2]
Shou, Rong-Wei [1/1]
显示项目22451-22475 / 47400. (共1896页)
<< < 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈