National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28603/40634
造访人次 : 4372302      在线人数 : 510
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目22351-22375 / 47400. (共1896页)
<< < 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Shin-Yu Chen [3/3]
Shin-Yu Lee [1/1]
Shin-Yu Wang [0/1]
Shin-Yuan Chen [1/1]
Shin-Yuan Lai [1/2]
Shin-Yuan Lin [2/2]
Shin-Yun Hsu [1/1]
Shin-Yun Wang [1/1]
Shin-Zhou Chen [1/1]
Shing-Cheng Wu [1/1]
Shing-Chih Yang [4/5]
Shing Chung Wang [1/2]
Shing-Hao Wang [1/1]
Shing-Hoa Gilbert Wang [0/4]
Shing-Hoa Wan [0/1]
Shing Hoa Wang [24/38]
Shing-Hoa Wang, Chia-Chang Wu, Chih-Yuan Chen, Jer-Ren Yang, Po-Kay Chiu, Jason Fang [0/1]
Shing-Hoa Wang, Pei-Hung Kuo, Hsiao-Tsung Tsang, Rong-Ruey Jeng and Yu-Lon Lin [0/1]
Shing Hwa Liu [8/8]
Shing-Hwa Lu [2/3]
Shing-Kai Kao [7/8]
Shing-Lang Wang [1/2]
Shing-Yi Lin [1/2]
Shing-Yi Suen [1/1]
Shing-Yi Yeh [1/1]
显示项目22351-22375 / 47400. (共1896页)
<< < 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈