National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28603/40634
造访人次 : 4352942      在线人数 : 263
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目22276-22300 / 47400. (共1896页)
<< < 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Shih -Yung Chen [1/1]
Shih-Yung Chien [2/2]
Shih, Yung‐Yen [1/1]
Shih-Zhe Huang [1/1]
Shih‐Che Chiang [1/1]
Shih‐Chieh Hsu [1/1]
Shih‐Chieh Lan [1/1]
Shih‐Hsien Chang [1/1]
Shih‐Hsun Cheng [1/1]
Shih‐Hsun Hsu [1/1]
Shih‐Sheng Sun [1/1]
Shikina S [1/1]
Shikina, Shinya [1/1]
Shim [1/1]
Shiming Lin [1/1]
Shimshon Belkin [2/2]
Shin-Bey Wu [1/1]
Shin-Bin Ke [1/1]
Shin-Chan Ting [2/3]
Shin-Chang Chen [2/2]
Shin-Chen Hou [1/1]
Shin-Cheng Liu [1/1]
Shin-Cheng Tzeng [2/4]
Shin-Chi Chen [1/1]
Shin-Chi Yang [1/1]
显示项目22276-22300 / 47400. (共1896页)
<< < 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈