National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 27287/39131
造访人次 : 2445065      在线人数 : 37
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目20876-20900 / 45095. (共1804页)
<< < 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Sheng-Yen Hsu [1/1]
Sheng-Yen Lin [1/1]
Sheng-Yih Lin [1/1]
Sheng-Yu Chiu [2/2]
Sheng-Yu Chu [1/1]
Sheng-Yu Guo [6/6]
Sheng-Yu Jian [1/1]
Sheng-Yu Su [1/3]
Sheng-Yu Wang [1/2]
Sheng-Yuan Chang [1/1]
Sheng Yuan Huang [1/1]
SHENG-YUAN HUNG [1/1]
Sheng-Yuan Teng [3/3]
Sheng-Yuan Wu [1/1]
Sheng-Yuan Yang [1/2]
sheng-yueh Liao [1/1]
Sheng-Yun Hou [8/10]
Sheng-Ze Juang [1/1]
ShengFa Liu [1/1]
ShengfaLiu [0/3]
Shengjiang Tu [1/1]
ShengLiu [1/1]
Shengluen Chung [2/2]
ShengTeng HUANG [1/1]
ShengyuanXu [1/1]
显示项目20876-20900 / 45095. (共1804页)
<< < 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈