National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28611/40649
造访人次 : 612058      在线人数 : 77
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目21526-21550 / 47403. (共1897页)
<< < 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Shao Yen Chiu [21/24]
Shao-Yen Chiua [1/1]
Shao-YenChiu [1/1]
Shao-Yi Hsu [1/1]
Shao, Yi Ta [1/1]
Shao-Yin Cheng [1/1]
Shao-Ying Chu [1/1]
Shao YT [1/1]
Shao-Yu Chen [1/1]
Shao-Yu Lin [1/1]
Shao, Yu-Lun [0/1]
Shao-Yu Wen [1/1]
Shao Yuan, Yang, [1/1]
Shao ZF [1/1]
Shaochin Tseng [1/1]
Shaohong Xia [0/1]
Shaohui Wang [1/1]
Shaorui Li [2/3]
Shaoyong Li [1/1]
Shao‐Lun Liu [1/1]
Sharma BO [1/1]
Sharma G [1/1]
Sharon J. Reid [1/1]
Sharon Yagur-Kroll [1/1]
Shau-Cheng Lee [1/1]
显示项目21526-21550 / 47403. (共1897页)
<< < 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈