National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 27308/39152
造访人次 : 2462848      在线人数 : 276
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目20551-20575 / 45101. (共1805页)
<< < 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Shang-Yi Lin [1/1]
Shang Yin Vanson Liu [2/2]
Shang-Ying Shiu [1/1]
Shang Yu ChangChien [1/1]
Shangjr Gwo [1/1]
Shangyao [1/2]
Shangyao Yan [17/18]
Shangyao YanJenn-Rong LinChun-Wei Laia [1/1]
Shang‑Ta Wang [1/1]
Shanil Juma [0/1]
Shanmugam Perumal Shanthakumar [1/1]
Shann -Tzong Jiang [42/44]
Shann-Tzong Jianga [1/1]
Shann-Tzong S. Jiang [2/2]
Shanna C. Emmanuel [1/1]
Shannon W. Au [1/1]
Shann‐Tzong Jiang [6/6]
Shanq-Jang Ruan [1/1]
Shanru Jeng [1/1]
Shao-An Cheng [2/2]
Shao-An Wang [1/1]
Shao-Chen Chang [1/1]
Shao-Chi Wu [8/11]
Shao-Chiang Chang [1/1]
Shao-chiang Ding [1/1]
显示项目20551-20575 / 45101. (共1805页)
<< < 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈