National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28603/40634
造访人次 : 4313309      在线人数 : 190
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目20751-20775 / 47400. (共1896页)
<< < 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Run-Jie Sha [1/1]
Run-Shin Chiou [1/1]
Rung-Ren [1/1]
Rung-Ren Lin [4/4]
Rung-Ywan Tsai [1/1]
Ruo-Chi Horng [1/1]
Ruo Dong Chen [1/1]
Ruo-Fan Jiang [1/1]
Ruo-Kai Lin [1/1]
Ruo-Shan Tseng [1/1]
Ruo-Ying Wu [2/2]
Ruoxia Li [1/1]
Rupesh Jain CEO, Maersk Taiwan Ltd [0/1]
Russell C. Schnell [1/1]
Russell G.Kerr [1/1]
Russell Kerr [1/1]
Ruvishika S. Jayawardana [1/1]
Ruvishika S. Jayawardena [1/1]
Ruvvishika Jayawardena [1/1]
Ru‐Feng Liu [1/1]
Ryan C.Stewart [1/1]
Ryan Shun-Yuen Kwan [1/1]
Ryan Stewart [1/1]
Ryoichi Arai [1/1]
Ryosuke Yazawa [1/1]
显示项目20751-20775 / 47400. (共1896页)
<< < 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈