National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28611/40649
造访人次 : 619440      在线人数 : 77
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目20651-20675 / 47403. (共1897页)
<< < 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Rong-Tsu Wang [5/5]
Rong-TsuWang [4/4]
Rong Wang [1/1]
Rong-Wei Syu [3/3]
Rong Wei Wong [1/1]
Rong Yao [1/1]
Rong-Ying Wu [1/1]
Rong-Yuan Huang [0/1]
Rong-Zhi Chen [1/1]
Rong-Zoung Yang [1/1]
RONG‐QUEN JAN [1/1]
Roni Candra Arun Siagian [1/1]
Roni M [1/1]
Ronshan Cheng [9/9]
Roop, Heidi A [1/1]
Rosa M Trejo [2/2]
Rosales, M. [1/1]
Rose Alinda Alias [2/2]
Ross C. C. Chen [1/1]
Ross Harder [1/1]
Rotimi E. Aluko [1/1]
Rotua Zendrato [0/1]
Rou-Ching Shiu [1/1]
Rou-En Chang [1/1]
Rou-Fei Chen [2/3]
显示项目20651-20675 / 47403. (共1897页)
<< < 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈