National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 27533/39387
造访人次 : 2539147      在线人数 : 33
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目19776-19800 / 45365. (共1815页)
<< < 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Richard S. Lu [0/1]
Richard Wilkinson [1/1]
Richard Winterbottom [1/1]
Richard Y. C. Kong [1/1]
Rick Huang [1/1]
Rick K Huang [1/1]
Riho Tokizawa [1/1]
Riichi Nishimura∥ [1/1]
Rillera F.G. [0/1]
Rim Zaabar [1/2]
Rime Madani [1/1]
Rina Drita Sibagariang [1/1]
RinaZuraida [0/1]
Rini Ravindranath [1/1]
Riqing Chen [1/1]
Risheng Wu [1/1]
Rista Heldina Manik [1/1]
Rita Curtis [1/1]
Rita Fleiner [1/1]
Rita S.W. Yam [1/1]
Rizman Idid [1/1]
Rizzo A. M. [1/1]
Roan, Jinsheng [1/1]
Rob Capon [1/1]
Rob L. Evans [2/2]
显示项目19776-19800 / 45365. (共1815页)
<< < 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈