National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28603/40634
造访人次 : 4385338      在线人数 : 470
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目20501-20525 / 47400. (共1896页)
<< < 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Ren-Rui Liu [1/2]
Ren-Shiang Jhou [8/8]
Ren-Siang Wu [1/1]
Ren-Wei Chen [1/1]
Ren-Wei Lin [3/5]
Ren, Yi-Han [0/1]
Ren-Yu Fan [1/1]
Ren-Zuo Wang [1/1]
Ren* [1/1]
Renta [1/1]
Reny-Chang Chang [1/1]
Ren‐Shiang Jhou [1/1]
Reou-Ching Sheu [1/1]
Reshi L [2/2]
Reuben Wang [1/1]
Reui-Kuo Lin [3/3]
Reui-San Chen [1/2]
Reyes E.N. [0/1]
Reyes, R.B. Jr. [1/1]
Reza Khayat [2/2]
rFeng-Ling Hsu [0/1]
Rhy-Chuen Tsorng [1/1]
Ricardo Zuniga Pastora [1/1]
Riccardo Farneti [0/1]
Rich Holt [1/1]
显示项目20501-20525 / 47400. (共1896页)
<< < 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈