National Taiwan Ocean University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 28603/40634
造访人次 : 4372461      在线人数 : 483
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目20451-20475 / 47400. (共1896页)
<< < 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Ray-Pao Tung [1/1]
Ray-Quen Hsu [4/4]
Ray Yeutien Chou [0/2]
Ray-Yu,Yang [1/1]
Raymond B. Manning [1/1]
Raymond C. Kwong [1/2]
RaymondK.K. Chow [1/1]
Razia Noreen [1/1]
Re-Lin Liu [1/1]
Reason Hong [1/1]
Rebecca Rendle-Bühring [1/2]
Reda Diab [1/1]
Reeder RH [2/2]
RÉGIS CLEVA [1/1]
Rei-Ju Chen [1/1]
Rekha D. Chakraborty [1/1]
Rekhani H. Perera [1/1]
Ren-Bang Tung [1/1]
Ren-Bang Wang [1/1]
Ren-Bing Tang [1/1]
Ren, C.M [1/1]
Ren-Chan Huang [1/1]
Ren-Cheng Hwang [1/1]
Ren-Chieh Lee [1/1]
Ren-Chieh Lien [8/8]
显示项目20451-20475 / 47400. (共1896页)
<< < 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


著作權政策宣告: 本網站之內容為國立臺灣海洋大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,請合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。
網站維護: 海大圖資處 圖書系統組
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈